Menedżer multikompetencyjny

Menedżer multikompetencyjny

Menedżer multikompetencyjny

W dzisiejszych czasach menedżerowie muszą odnaleźć się w świecie, w którym najważniejsza jest elastyczność oraz umiejętność dopasowania do zmieniających się sytuacji. Każdego dnia mierzą się z szeregiem wyzwań, tempem i dynamiką zmian rynkowych, potrzebą podejmowania szybkich decyzji oraz koniecznością szukania nowych rozwiązań oraz sposobów zarządzania zespołem. Dynamicznie zmieniający się rynek wpływa na codzienną pracę, dlatego menedżer musi być elastyczny, uważnie obserwować i dostosowywać to co wewnątrz organizacji do tego co na zewnątrz. Ogromnym wyzwaniem dla współczesnych szefów stało się również efektywne zarządzanie pracownikami. Wymaga ono umiejętności odpowiedniego kierowania ludźmi, skutecznego komunikowania, motywowania, delegowania zadań oraz kontrolowania wykonywanej pracy. Ponadto aby efektywniej rozwijać się i funkcjonować organizacje  potrzebują skutecznych liderów, którzy rozumieją sytuację firmy w szerokim kontekście biznesowym. Współczesny menedżer to szef multikompetencyjny, który potrafi skutecznie zarządzać zespołem, dostrzec i rozwijać talenty oraz wie jak wyznaczać zadania dla swojego zespołu. Stawia przed sobą zadanie budowania zespołu specjalistów oraz posiada umiejętność doceniania pracowników. Rolą lidera jest budowanie atmosfery w miejscu pracy, a tym samym wspieranie procesu zaangażowania pracowników. Menedżer musi umieć współpracować z ludźmi, budować motywację i zaangażowanie.  Skuteczny szef to osoba, która ma globalne spojrzenie na otaczającą rzeczywistość, wie jak używać technologii oraz potrafi zarządzać zespołem i związaną z nią różnorodnością. Jest uważny na to co dzieje się obecnie, ale też ma wizję i zwraca uwagę na przyszłość. Kładzie nacisk na rozwój i możliwości swoich pracowników. Wspiera ich aby osiągnęli cele, które sobie sami wyznaczyli, dodatkowo dbając o to aby powiązać osobiste cele i zainteresowania pracowników z celami całej organizacji. Jest zorientowany na ludzi, słucha, pyta i współpracuje. Ważne jest, by umiał obserwować pracowników, rozmawiać z nimi, dopasowywać zadania do ich predyspozycji i umiejętności.

 

Cały artykuł znajduje się w Personel Plus 12/2020

Share this post