Prowadzenie zespołów hybrydowych

Prowadzenie zespołów hybrydowych

Prowadzenie zespołów hybrydowych

Ubiegły rok, w związku z pandemią COVID – 19  był jednym z największych sprawdzianów dla osób zarządzających organizacjami. Ten czas okazał się dla wielu organizacji oraz pracujących w niej pracowników czasem wyzwań, ale także i  okazją na dalszy rozwoju. Wiele firm wprowadziło zmiany organizacyjne oraz zdecydowało się na przejście w tryb pracy zdalnej.

Rok 2020 to okres wdrażania pracy zdalnej w wielu organizacjach. Czas ten był dużym wyzwaniem, szczególnie dla tych pracodawców, u których do tej pory taka forma pracy nie była powszechnie stosowana. Część pracodawców zdecydowała się na model hybrydowy, który w tym trudnym czasie ma wspierać zdrowie pracowników. Model ten zakłada, że w niektóre dni pracownicy swoje obowiązki zawodowe wykonują w domu, a w inne dni w biurze. Dzięki czemu ograniczamy możliwość ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa wśród członków zespołu. Dodatkowo rozwiązanie to ma też inne korzystne aspekty, takie jak chociażby oszczędność kosztów eksploatacji biura, oszczędność czasu oraz możliwość lepszego zarządzania czasem pracy. Jednak przejście na ten tryb pracy wymaga wdrożenia zmiany w obszarze stylu zarządzania i organizacji pracy. Jakie zatem wyzwania stwarzają hybrydowe miejsca pracy?

Cały artykuł znajduje się w Personel Plus 3/2021

Share this post