Rola Lidera w dzisiejszych czasach

Rola Lidera w dzisiejszych czasach

Rola Lidera w dzisiejszych czasach

Dziś istotą przywództwa jest autentyczność i szczerość oraz zdolność do zarażania własną wizją. Inspirowanie, wytyczanie nowych kierunków działania, podążanie i służenie radą, to tylko nieliczne obowiązki, które pełni współczesny przywódca. Lider dzisiejszych czasów to taki, który rozumie, że we współpracy liczą się nie tylko osiągnięte wskaźniki, rezultaty, ale również atmosfera i odpowiednie samopoczucie zespołu. Od kiedy nastał czas pandemii wiele firm kieruje swoją uwagę na problemy pracowników borykających się z lękiem i poczuciem niepewności o przyszłość. Współczesny szef to empatyczny lider, który oprócz realizacji celów biznesowych, troszczy się o dobrostan swoich pracowników i  reaguje na nastroje panujące w zespole. Potrafi słuchać i wspierać, buduje sieć kontaktów opartych na bliskich relacjach, jest charyzmatyczny, kreatywny, dostrzega siłę zmiany oraz widzi potrzebę nieustannego rozwijania siebie i innych. Ma odwagę marzyć i realizować cele, wykraczając często poza utarte schematy. Reprezentując otwartą postawę często motywuje zespół do pracy i osiągania lepszych wyników. Liderzy w dzisiejszych czasach mierzą się z tempem i dynamiką zmian rynkowych, koniecznością podejmowania szybkich decyzji oraz z zarządzaniem rozproszonym zespołem. Muszą odnaleźć się w świecie, w którym najważniejsza jest elastyczność oraz umiejętność dopasowania do zmieniających się sytuacji. Zatem, współczesny szef powinien nieustannie się rozwijać, by nadążyć za zmieniającą się rzeczywistością oraz być przykładem dla swoich podwładnych. Istotne, aby wykazywał się odwagą, wzbudzał zaufanie, zarażał swoją pasją, cechował się ambicją oraz działał z zaangażowaniem. Powinien wzmacniać silne strony pracowników, dostrzegać i pielęgnować talenty zespołu. Jako szef, warto wyrobić sobie nawyk chwalenia oraz doceniania osiągnięć swoich współpracowników. To właśnie docenianie podwładnych staje się coraz ważniejszym elementem zarządzania, a dodatkowo jest to jedna z najbardziej skutecznych i przy tym jedna z najtańszych form motywacji pracowników. Dobrze wykorzystana może przynieść niezwykłe efekty w postaci długotrwałego zaangażowania pracowników. Zatem, warto każdego dnia dziękować, gratulować i okazywać uznanie swoim pracownikom. Docenieni pracownicy czują większą satysfakcję z wykonywanej pracy i są bardziej lojalni wobec szefa i firmy, w której pracują. Ponadto, będąc liderem warto zadbać o sprawną komunikację z zespołem, na linii przełożony-pracownicy oraz pomiędzy samymi pracownikami Skuteczna komunikacja to  nie tylko słuchanie innych i odpowiadanie na pytania, to także dzielenie się informacjami, omawianie nowych pomysłów, wyjaśnienie nieporozumień oraz wyrażanie swoich myśli w sposób jasny i zrozumiały. Dodatkowo niezwykle istotne jest, aby obdarzać swój zespół pełnym zaufaniem. Współczesny lider to taki, który zdaje sobie sprawę, że pracownicy chcą mieć wpływ na to, co robią oraz pragną wierzyć, że ich wysiłek, zaangażowanie i włożona praca mają sens i znaczenie. Warto  zatem, jako szef, wyznaczać cele i terminy, dając przy tym pracownikom pełną autonomię działania oraz prawo do decydowania, w jaki sposób zadanie zostanie wykonane. Reasumując, skuteczny współczesny lider  przede wszystkim docenia i szanuje swoich pracowników, ufa im i daje swobodę działania. Zauważa, że organizację tworzą ludzie, a ich nastawienie do pracy, zaangażowanie pozytywnie wpływa na rozwój zespołu oraz całej organizacji. Jest empatyczny, wspierający i zaangażowany. Zna swoje mocne strony, ale umie też rozwijać talenty swoich współpracowników.

Artykuł znajduje się w Personel Plus 8/2021

Share this post