Jak zadbać o morale pracowników

jak zadbać o morale pracowników

Jak zadbać o morale pracowników

W dobie pandemii koronawirusa oraz wiążących się z nią zmian niezwykle istotne jest zadbanie o morale w firmie – zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa i zaufania oraz transparentnej komunikacji w zespole. Jednym z kluczowych czynników odpowiedzialnych za utrzymanie zaangażowania i motywacji wśród pracowników jest postawa i zachowanie szefa. Dziś, dobry i odpowiedzialny lider jest dla swojego zespołu mentorem, który potrafi odpowiednio zarządzać pracownikami, ale także wspiera ich i motywuje. W dobie kryzysu oprócz motywacji finansowej warto skorzystać także z czynników pozafinansowych. Udzielanie pochwał, zwiększenie odpowiedzialności pracownika w wykonywanych zadaniach czy możliwość podzielenia się wiedzą z innymi członkami zespołu to motywatory, które często są o wiele cenniejsze niż względy finansowe.  Nie możemy zapomnieć także o otwartej i transparentnej komunikacji. Zwłaszcza w tym trudnym czasie pracownicy oczekują od przełożonych bieżących informacji o wprowadzonych zmianach, podjętych działaniach i decyzjach w firmie. Istotna jest również sprawna komunikacja w zespole, na linii przełożony-pracownicy oraz pomiędzy samymi pracownikami.

Cały artykuł znajduje się w Personel i Zarządzanie 6/2020

Share this post