Jak odpowiednio zarządzać zespołem podczas pracy zdalnej

jak odpowiednio zarządzać zespołem

Jak odpowiednio zarządzać zespołem podczas pracy zdalnej

W związku z pandemią koronawirusa wiele firm w trosce o swoich pracowników zdecydowało się na przejście w tryb pracy zdalnej. Jednak czas kwarantanny i home office to duże wyzwanie zarówno dla pracowników jak i dla ich przełożonych, którzy muszą zarządzać rozproszonym zespołem.

Wdrożenie pracy zdalnej może nie należeć do łatwych zadań, szczególnie dla pracodawców, u których do tej pory taka forma pracy nie była powszechnie stosowana. Podpowiadamy, jak efektywnie zarządzać zespołem pracującym w trybie pracy zdalnej.

Określ jasne zasady pracy zdalnej

Pierwszym krokiem do wdrożenia pracy zdalnej powinno być przede wszystkim właściwe przygotowanie zespołu i jasne określenie zasad pracy podczas home office. Istotne jest, by pomimo odległości pracownicy wiedzieli: czym, jak i dlaczego mają się zajmować oraz jakie są wobec nich oczekiwania i jakich rezultatów pracy się od nich wymaga. Warto również ustalić z pracownikiem formę rozliczania i monitorowania bieżących zadań i projektów. Może to być zależne zarówno od stanowiska, jak i poziomu samodzielności oraz kompetencji danego pracownika. Przełożony inaczej powinien rozliczać i monitorować pracę osoby początkującej, a inaczej eksperta, który posiada predyspozycje do dobrego zarządzania własnym czasem oraz potrafi samodzielnie organizować i realizować powierzone mu zadania i projekty.

Komunikacja to podstawa

Podczas pracy zdalnej kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji w zespole na linii przełożony-pracownicy oraz pomiędzy samymi pracownikami. W tym celu możemy wykorzystać m.in. maile, telefony, komunikatory czy wideokonferencje, dzięki którym omówimy z pracownikami bieżące zadania oraz ustalimy harmonogram działań na najbliższe dni. Dodatkowo warto pamiętać, że umożliwiając pracownikom spotkania online zwiększymy ich zaangażowanie oraz motywację do pracy. Ponadto dzięki wspólnym dyskusją możliwe będzie spojrzenie na daną sytuację czy projekt z różnych perspektyw, co pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie, a także pobudzi kreatywność pracowników Komunikacja z pracownikami jest niezwykle ważna, zwłaszcza gdy zarządzamy rozproszonym zespołem. W momencie, gdy pracownicy mogą liczyć na wsparcie ze strony przełożonego i współpracowników pracują efektywnej, z większą motywacją i zaangażowaniem. Zadbanie o dobrą komunikację podczas pracy zdalnej buduje zaufanie w zespole i poczucie, że choć pracujemy na odległość, to zawsze możemy na siebie liczyć – wyjaśnia Dorota Kobierska, trener rozwoju osobistego, coach, psychoterapeuta, właścicielka firmy Personal Effect. Ponadto pracownicy korzystając z różnych komunikatorów czy platform mogą informować się o bieżących zadaniach oraz na jakim etapie są prowadzone przez nich projekty. Mogą dzielić się swoimi sukcesami oraz przekazywać sobie nawzajem informacje o ciekawych materiałach, kursach online czy webinariach.

Przekazuj informacje na bieżąco

Zarządzając rozproszonym zespołem powinniśmy na bieżąco komunikować o wszelkich ważnych decyzjach i zmianach. Nie należy dopuścić do sytuacji, w których informacje docierają do pracowników tzw. pocztą pantoflową. – W tym trudnym okresie, gdy pandemia koronawirusa odbija się także na kondycji firm, istotne jest, aby informować swoich pracowników o ważnych decyzjach i ustaleniach, a także o podjętych krokach i zmianach dotyczących pracy i funkcjonowania firmy. Dezinformacja może znacząco wpłynąć na jakość wykonywanej pracy przez naszych pracowników oraz spowodować, że ich motywacja do pracy znacząco spadnie tłumaczy Dorota Kobierska z Personal Effect. Powinniśmy zadbać także o dobry przepływ informacji w całym zespole. Istotne jest, aby pracownicy mieli możliwość informować się na bieżąco o projektach, nad którymi właśnie pracują. Pomocne w tym okazać się mogą systemy informatyczne, które wskazują właściciela projektu oraz etap prowadzonych przez niego zadań. Warto również umożliwić pracownikom korzystanie np. z dysku sieciowego, gdzie znajdować się mogą wszystkie potrzebne i istotne do pracy dokumenty, pliki i informacje. Dzięki temu wszyscy pracownicy będą mieli jednakowy dostęp do materiałów firmy, co umożliwi im pracę na jednolitych dokumentach i plikach.

W obecnych czasach praca zdalna jest rozwiązaniem, które pozwala zapewnić ciągłość biznesową organizacji. Jednak bez wątpienia zarządzanie rozproszonym zespołem, komunikowanie się na odległość, rozdzielanie i koordynowanie zadań jest dużym wyzwaniem dla menedżerów i szefów firm. Dobrze dobrany zespół, wzajemne zaufanie, odpowiednio zorganizowana praca oraz sprawna komunikacja mogą obecnie stanowić o sukcesie firmy. Dodatkowo podczas pracy zdalnej możemy przyjrzeć się jak w takim trybie pracują nasi pracownicy oraz jak wywiązują się z realizacji swoich zadań i projektów. Może okazać się, że dla części z nich wdrożenie takiej formy pracy na stałe będzie lepszym i bardziej efektywnym rozwiązaniem niż praca w biurze – tym bardziej, że przez pracowników możliwość pracy zdalnej traktowana jest jako benefit.

Artykuł znajduje się: Koronawirus a praca zdalna: jak odpowiednio zarządzać zespołem – Kadry – rp.pl

Share this post