Psychoterapia

Psychoterapia jest procesem, który daje możliwość otrzymania wsparcia i akceptacji, a w konsekwencji zyskania siły do wprowadzania pożądanych zmian w życiu.

Jest to cykl spotkań mających na celu poprawę jakości życia, poszerzenie samoświadomości, zrozumienie własnych emocji, myśli i potrzeb, rozpoznanie własnych schematów postępowania. Daje możliwość podzielenia się swoimi trudnościami, obawami oraz tym z czym sobie nie radzisz lub co stanowi dla Ciebie jakąś przeszkodę. Podczas psychoterapii może być tak, że, podejmiesz działania i zdecydujesz się na zmiany w swoim życiu lub zmienisz sposób myślenia o danym problemie, co pomoże Ci zaakceptować swoją obecną sytuację.

Podczas pracy z klientami wykorzystuję psychoterapię neurolingwistyczną oraz Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (TSR). Ten rodzaj terapii ukierunkowany jest na przyszłość i zorientowany na cel. Opiera się na mocnych stronach i zasobach klienta oraz dąży do ich rozwoju i wzmocnienia.

psychoterapia

Co możesz zyskać dzięki psychoterapii ?

 • lepsze rozumienie siebie;
 • rozwój osobisty;
 • znalezienie nowych, bardziej korzystnych sposobów radzenia sobie z trudnościami;
 • przezwyciężenie problemów życiowych;
 • silniejsze poczucie wpływu na własne życie;
 • lepsze rozpoznanie swoich emocji;
 • odkrycie wewnętrznego potencjału i zasobów, które posiadasz;
 • złagodzenie lub ustąpienie uciążliwych objawów;
 • poprawę jakości życia.

Spotkania

Czas trwania psychoterapii ustalany jest indywidualnie. Długość trwania procesu terapii jest uzależniona od specyfiki zgłaszanego problemu oraz celu, który ma być osiągnięty.

Psychoterapia krótkoterminowa trwa od kilku do kilkunastu sesji i jest skoncentrowana na próbie rozwiązania określonego problemu. Ta forma skierowana jest do osób które borykają się z konkretną trudnością i chciałyby poprawić czy zmienić ten aspekt swojego życia.

Psychoterapia długoterminowa to cykl spotkań, który nie posiada określonych ram czasowych, może trwać ok.1 roku i dłużej. Jest to praca nastawiona na  poznanie i zrozumienie siebie, swoich uczuć, myśli i zachowań – umożliwiająca dokonywanie zmian w życiu.

Sesje odbywają się zwykle raz w tygodniu. Bardzo ważna jest regularność spotkań, która zapewnia ciągłość pracy w dążeniu do celu. Czas trwania jednej sesji to 50 minut. Podczas pierwszych 2-3 spotkań przeprowadzany jest dokładny wywiad z Klientem, który jest niezbędny do wyznaczenia celu terapii. Jest to warunek konieczny do rozpoczęcia skutecznego procesu terapeutycznego. Następne spotkania to już praca nad osiągnięciem wyznaczonego celów.

Zakres wsparcia w ramach psychoterapii

Na sesje zapraszam osoby, które:

 • chcą odzyskać pewność siebie,
 • chcą zwiększyć poczucie własnej wartości,
 • chcą lepiej radzić sobie ze stresem,
 • doświadczają wypalenia zawodowego,
 • chcą lepiej zarządzać swoim czasem,
 • chcą stać się bardziej asertywni,
 • odczuwają spadek motywacji do działania,
 • chcą poprawić swoje reakcje z bliskimi,
 • mają poczucie odrzucenia i osamotnienia,
 • przeżywają kryzys wartości,
 • cierpią z powodu obniżonego nastroju i depresji,
 • potrzebujących wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych,
 • stoją w obliczu zmian życiowych (np. koniec studiów, zmiana pracy, podjęcie nowych ról społecznych lub zawodowych),
 • szukają swojej drogi życiowej.