Benefity pracownicze w czasie pandemii

Benefity pracownicze w czasie pandemii

Benefity pracownicze w czasie pandemii

Pandemia COVID – 19 przyniosła diametralne zmiany w funkcjonowaniu wielu firm. Pracodawcy stanęli przed trudnymi decyzjami dotyczącymi m.in. optymalizacji kosztów, rotacji pracowników czy reorganizacji struktury firm. Zmiany dotknęły również samych pracowników, którzy pracując zdalnie musieli nauczyć się funkcjonować w wirtualnym świecie. Pandemia zmieniła priorytety zarówno pracodawców, jak i samych pracowników. W konsekwencji przełożyło się to także na ofertę benefitową, która w wielu firmach uległa zmianie i stała się bardziej różnorodna i dostosowana do indywidualnych potrzeb pracowników. Jeszcze do niedawna pracownikom zależało na możliwości wykonywania pracy zdalnej czy otrzymaniu karty uprawniającej do korzystania z obiektów sportowych. Dziś to się zmieniło. Praca zdalna stała się naturalną konsekwencją wydarzeń ostatnich kilkunastu miesięcy oraz powszechną formą wykonywania obowiązków zawodowych, a przez obostrzenia karnety sportowe straciły na wartości. Organizacje obecnie oferują świadczenia tj. udział w aktywnościach sportowych w formie on-line, które możliwe są do wykonania w zaciszu domowym. W dobie pandemii jednym z działań zyskującym na popularności jest dbanie o wellbeing pracowników. To długofalowa strategia, mająca na celu edukację pracowników w obszarze szeroko definiowanego zdrowia. Chodzi o kształtowanie postawy, która pomoże w zachowaniu balansu między pracą, a życiem osobistym. Pandemia unaoczniła wiele problemów związanych z kondycją mentalną pracowników. Obecny kryzys spowodował znaczny wzrost występowania u pracowników zaburzeń na tle lękowym czy depresyjnym. Zwiększyły się obawy pracowników o zdrowie i bezpieczeństwo, dlatego wiele firm wprowadza świadczenia dopasowane do obecnej sytuacji. Na znaczeniu zyskały m.in. opieka medyczna, wsparcie finansowe na wypadek zachorowania oraz grupowe polisy na życie. Obecna sytuacja stanowi duże obciążenie psychiczne. Do codziennych wyzwań dołączył lęk o przyszłość, o zdrowie własne i bliskich. Pracownicy coraz chętniej korzystają z pomocy psychoterapeutycznej oferowanej przez pracodawcę. W wielu organizacjach uruchomione zostały linie telefoniczne z pomocą psychologiczną, platformy internetowe z poradami, artykułami czy webinarami. Częstą praktyką są szkolenia edukacyjne z zakresu organizacji pracy zdalnej, radzenia sobie z emocjami, relaksacji i dbania o siebie. Dodatkowo pandemia spowodowała, że wiele firm zmuszonych zostało przeorganizować swoje zasoby, redukując stanowiska pracy lub zmieniając zakresy obowiązków pozostałym pracownikom. W konsekwencji wielu pracowników musi bądź musiało się przekwalifikować, udoskonalić już posiadane umiejętności lub zdobyć nowe, by móc wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Dlatego też benefity związane z rozwojem zawodowym i osobistym np. tj. szkolenia online, kursy, studia czy możliwość nauki języka zyskały obecnie na wartości. Reasumując, pandemia COVID – 19 pokazała, że oprócz benefitów materialnych kluczowe są aspekty związane z poczuciem bezpieczeństwa czy stabilizacją. Niezwykle istotne dla pracownika jest wsparcie ze strony szefa oraz całej organizacji Dlatego dzisiaj wielkim wyzwaniem dla firm jest budowanie wspierającej i autentycznej relacji z pracownikami. Takiej, w której będą się czuli docenieni, zmotywowani i zaangażowani. Zrozumienie, zaufanie, i wsparcie daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa, motywuje i zachęca do dalszej pracy, a dodatkowo sprawia, że firma jest spostrzegana jako atrakcyjne miejsce pracy, gdzie budowane są dobre relacje z pracownikami.

Artykuł znajduje się w Personel Plus 6/2021

Share this post