coaching

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wsparcie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, w oparciu o jego własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Coaching pomaga budować wartościowe postawy, rozwijać nowe strategie zachowań oraz osiągać zamierzone cele i rezultaty. Jest to proces wzmacniający indywidualny, stały i kompleksowy rozwój kompetencji. Coaching może dotyczyć zarówno sfery zawodowej oraz osobistej.

Coaching kariery – jest przeznaczony dla osób chcących wprowadzić zmiany w swoim życiu zawodowym związany z określeniem celów i rozwojem kariery zawodowej. Pozwala zdobyć umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Life coaching – koncentrujący się na rozwoju i zmianie w życiu prywatnym, osiąganiu równowagi między życiem zawodowym i osobistym . Może obejmować takie dziedziny jak plany życiowe, relacje interpersonalne, zdrowie, organizację czasu, komunikację i asertywność, poczucie własnej wartości czy świadomość swoich potrzeb, wartości i priorytetów.

Ja, jako coach podążam za klientem, motywuje go i wspieram w wyborach. Gdy sytuacja tego wymaga pomagam w określeniu miejsca, do którego warto dojść, ale nie radzę i nie daje gotowych rozwiązań. To Ty sam podejmuje decyzje bazując na własnych zasobach i wnioskach.

coaching

Co możesz zyskać dzięki coachingowi?

 • wzmocnisz pewność siebie;
 • zrealizujesz cele zawodowe i osobiste;
 • nauczysz się lepiej budować relacje z innymi;
 • w pełni wykorzystasz swój potencjał;
 • zwiększysz efektywność w pełnionej roli organizacyjnej;
 • zwiększysz motywację do działania;
 • uświadomisz sobie swoje mocne i słabe strony;
 • osiągniesz równowagę między życiem rodzinnym, a pracą (work – life balance);
 • wypracujesz rozwiązania pozwalające odnaleźć się w nowej roli życiowej lub zawodowej;
 • zwiększysz wiarę we własne siły;
 • wyeliminujesz ograniczenia hamujące Twój rozwój zawodowy i osobisty.

Spotkania

Proces coachingowy rozpoczyna się konsultacją, podczas której dowiesz się czym jest coaching i poznasz mój styl pracy. Wtedy też ustalimy zasady współpracy oraz porozmawiamy o Twoich potrzebach, trudnościach i celach. W trakcie trwania całego procesu będziemy wspólnie pracować nad realizacją Twojego celu. Jest to również czas, w którym będziesz odkrywał swoje potrzeby, zasoby i wartości. Proces coachingowy zakończymy podsumowaniem efektów i zmian, jakie zaszły w Tobie i Twoim życiu w trakcie naszej współpracy.
Cały proces zazwyczaj trwa od 3 do 9 miesięcy. Jego długość ustalana jest indywidualnie tak, aby jak najbardziej służył Tobie i realizacji Twoich celów. Podczas procesu coachingowego będziemy spotykać się podczas 60-minutowych sesji, które odbywają się zazwyczaj co 2 tygodnie (częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie).

Wsparcie w ramach coachingu:

Coaching może dotyczyć:

 • motywacji do działania,
 • poszukiwania satysfakcji w życiu,
 • pracy nad relacjami z innymi,
 • odkrywania tego co ważne i wartościowe w życiu,
 • podjęcia ważnej decyzji w życiu,
 • przejścia przez zmianę,
 • pracy nad kompetencjami zawodowymi,
 • pracy nad poczuciem pewności siebie,
 • wyznaczania ścieżki kariery zawodowej,
 • oraz wielu innych, wszystko zależy od Ciebie i Twoich potrzeb.