Konsultacje HR

Czym są konsultacje HR

Pomagam w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych oraz w napisaniu CV, a także listów motywacyjnych. Daję wskazówki, jak wykorzystać swój naturalny potencjał i wzmocnić swoje atuty na rozmowie kwalifikacyjnej by wyróżnić się i pozytywnie zaprezentować przed potencjalnym pracodawcą.


Spotkania

Konsultacje HR składają się z zazwyczaj z 2-3 godzinnych sesji. Na pierwszej sesji omawiane jest doświadczenie i kwalifikacje kandydata. Wtedy też przekazuję wskazówki odnośnie treści CV. Następnie Klient sam opracowuje swoje CV według danych mu wskazówek. Kolejne spotkania to omawianie zmian i ewentualne poprawki. Konsultacje kończą się przeprowadzeniem symulacji rozmowy kwalifikacyjnej, aby ta właściwa wypadła jak najlepiej.

Dlaczego warto?

Warto pamiętać, że Twoje CV jest często pierwszą rzeczą jaką widzi Twój przyszły pracodawca. To właśnie na tym etapie musisz zrobić na nim dobre „pierwsze wrażenie”, które będzie jedynie potwierdzone na spotkaniu rekrutacyjnym.

Na spotkanie weź

  • dotychczasowe CV i list motywacyjny,
  • dyplomy ukończenia szkół,
  • wszystkie dotychczasowe świadectwa pracy i umowy o pracę,
  • jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, przynieś własne pkd oraz informację o firmach z którymi współpracujesz lub współpracowałaś/eś,
  • wszystkie dyplomy, certyfikaty, nagrody i inne zaświadczenia o ukończeniu szkoleń i kursów,
  • referencje,
  • inne Twoim zdaniem istotne dokumenty dotyczące twojego wykształcenia i kariery zawodowej.